krucyk-01 Тижневик "Нація і держава" (ч.47) повідомляв про вакханалію комуністів у місті Приморську. Нащадки Сталіна розтрощили експозицію виставки "Народна війна", презентацію якої в Ногайському коледжі Таврійського університету дев'ятого листопада проводив голова Київської міської організації Товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса Роман Круцик. Наступного після погрому дня... 

Ми глибоко переконані у необхідності виховання

студентської молоді справжніми

патріотами рідної України, які повинні

добре знати і розуміти історичне минуле

та враховувати його помилки

 

Тижневик "Нація і держава" (ч.47) повідомляв про вакханалію комуністів у місті Приморську. Нащадки Сталіна розтрощили експозицію виставки "Народна війна", презентацію якої в Ногайському коледжі Таврійського університету дев'ятого листопада проводив голова Київської міської організації Товариства "Меморіал" ім. Василя Стуса Роман Круцик. Наступного після погрому дня він звернувся у Приморське РУ МВСУ із заявою про знищення та крадіжку низки стендів експозиції. Протягом тижня міліція вилучила в комуністів вкрадені стенди, які було передано громадським організаціям міста. Щоправда, офіційної відповіді про результати розслідування компартійного вандалізму Київський "Меморіал" так і не дістав. Роман Круцик двічі телефонував у Приморське РУ МВСУ, де його запевнили, що відповідь надіслали, проте вихідний номер листа назвати так і не змогли. Голова Київського "Меморіалу" каже, що доведеться звертатися у Генпрокуратуру та МВС. Це й зрозуміло: суспільство має знати, яку правову оцінку діям зловмисників дали правоохоронні органи Приморська.

Тим часом комуністи знахабніли аж так, що в районній газеті описали свій ганебний шабаш, як героїчний вчинок, ще й пообіцяли "впредь отстаивать историческую правду о великом советском государстве ... и не допустить подобних мероприятий в нашем районе". Насамкінець ще й похвалилися, мовляв, "большинство студентов и преподавателей Ногайского коледжа приняли ето известие с радостью". Останніх безсоромна брехня комуністів обурила, і вони висловили власні погляди на резонансну подію в матеріалі, опублікованому в тій же місцевій газеті "Приморская степь" (ч.47). Пропонуємо його увазі наших читачів.

 

Історія України – багата, драматична, часом трагічна війнами, революціями, переворотами, Голодоморами, Чорнобилем тощо. Наш народ – трудівник і страждалець...

У романі Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" ми читаємо гіркі слова: "Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі в концтаборах. Поетів закопували у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є... Хто сказав, що українці селянська нація? Натепер ми вже нація модернова, нація на атомному підігріві.

А ви думали, що Україна так просто. Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни". Скільки болю й гіркоти ми відчуваємо в її справедливих словах! Нам усім є над чим глибоко замислитись, аби гідно відповісти на усі виклики техногенної епохи з наступом псевдоцінностей та історичного безпам'ятства.

Боротьба за Українську Самостійну Соборну Державу – найбільш яскрава сторінка визвольних змагань українського народу в XX столітті. Педагогічний колектив Ногайського коледжу приділяє велику увагу вивченню цього питання. Навчальною програмою з історії України передбачено вивчення тем "Українська державність в 1917–1921 рр. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)". Для вивчення цих розділів студентами подаються такі питання: "Проголошення УНР. Війна радянської Росії з УНР. Боротьба більшовиків із УЦР. Директорія УНР. Відновлення УНР в умовах збройного конфлікту з радянською Росією. С. Петлюра. Політика радянського уряду в Україні у 1919–1920 рр. Білий та червоний терор. "Воєнний комунізм". Завершальний етап українського визвольного руху. Повстанські рухи, поразка українського визвольного руху, більшовицька окупація України. Уроки та наслідки державотворчих процесів. Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921–1928 рр.)".

У державних вимогах до рівня загальноосвітньої підготовки студентів з історії України визначені такі вимоги: студенти повинні знати і вміти тлумачити та застосовувати поняття і терміни "жовтневий переворот", "червоний терор", "воєнний комунізм", "окупація", "тоталітаризм"... та володіти основними навичками: порівнювати і критично аналізувати інформацію з різних джерел знань – з історичних документів, науково-популярної літератури, періодичної преси; вміти аргументовано, на основі історичних фактів обстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему, толерантно ставитися до протилежних думок, виявляти розбіжності у позиціях, брати участь у дискусіях, круглих столах.

У виховній роботі педагогічний колектив керується розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації про відзначення 90-річчя подій української революції 1917–1921 років та вшанування пам'яті її учасників, 20-річчя Українського добровільного культурно-просвітницького правозахисного благодійного товариства "Меморіал" ім. В. Стуса, про вшанування пам'яті Василя Стуса, Дня пам'яті жертв політичних репресій, формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві тощо.

В арсеналі педагогічного колективу Ногайського коледжу є багато форм і методів позааудиторної роботи, але вони – не самоціль, бо дають не тільки зовнішній результат, а являються знаряддям розв'язання виховних завдань. Досвід переконує, що найкращим засобом виховання майбутніх спеціалістів є виховання на основі національно-патріотичних, духовних, бойових, культурних традицій свого народу. Виховуючи на цих принципах, ми прищеплюємо студентам глибоку повагу до свого народу, до своєї країни, до її історії, її минулого і сучасного.

Для виконання цих найважливіших виховних завдань та з метою поглиблення знань студентів з історії України періоду формування української державності 20–30-х років ХХ століття 9–10 листопада 2012 року в коледжі була організована виставка музейної експозиції "Народна війна", яка створена в Київській міській організації Всеукраїнського товариства "Меморіал" імені Василя Стуса. Це товариство – філіал Міжнародного історико-просвітницького правозахисного та благодійного товариства "Меморіал", який створений в 1989 році з метою збереження пам'яті про політичні репресії в колишньому СРСР.

Вважаємо, що дії дирекції на дозвіл організації виставки в навчальному закладі не суперечать цілям і завданням організації навчально-виховного процесу в Ногайському коледжі.

"Народна війна" автора Романа Круцика – це науковий твір, зареєстрований Міністерством освіти і науки України, Державним департаментом інтелектуальної власності під № 38890 від 29.06.2011 р. В науковій роботі використані архівні матеріали, запозичені з фондів Державного архіву СБУ, ЦДАГО України та державних архівів 18 областей. Наукова робота та музейна експозиція мають низку відгуків науковців, істориків Національної академії наук України. Зокрема, позитивний відгук дав зав. відділом історії України 20–30-х років XX століття, доктор історичних наук, професор С.В. Кульчицький, автор підручників "Історія України" 10–11 класу для загальноосвітніх шкіл, технікумів, коледжів України.

Вона складається з 24 тематичних планшетів. На кожному планшеті змонтовані різноманітні матеріали – історичні документи, карти, фотографії, малюнки. Ці документи – посилання на джерела, переважна більшість з яких – архівні. Тематиці Центральної Ради присвячені 2 планшети, Гетьманській Україні – 1, Директорії – 2, ЗУНР – 1, Кубані – 1, усі інші – радянській Україні періоду 20–30-х років XX століття. Розподіляючи матеріал по етапах історичного розвитку України автори експозиції намагалися донести до наших сучасників пафос життя, праці, боротьби українського народу, його мрій про світле майбутнє. Велика кількість інформації, що зосереджується на планшетах, робить експозицію цікавою в краєзнавчому аспекті. Дуже важливо, що існує електронний варіант виставки, в якому зосереджено матеріали з 350 фондів, близько 1500 архівних справ. Експозиція не може не викликати зацікавлення (чи то позитивне, чи то негативне); вона не залишає байдужим відвідувача. Зосереджений в ній фактичний матеріал показує з неочікуваного боку проблему, яка традиційно в радянські часи визначалася під іншим кутом зору або замовчувалася. Про репресії радянської влади проти народу опубліковані сотні наукових праць. Водночас експозиція"Народна війна" присвячена висвітленню цієї теми під дещо іншим кутом зору – з погляду протестних настроїв і дій. Вона яскраво засвідчує, що народ не тільки піддавався репресіям, але й опирався їм.

Зміст експозиції "Народна війна" розкриває глибше навчальний матеріал на основі нових архівних документів, не даючи політичних коментарів. Цей матеріал є доповненням до змісту підручника Ф. О. Турченка, який рекомендований Міністерством освіти та науки України як основний підручник, який і використовують викладачі історії України Ногайського коледжу та вчителі загальноосвітніх шкіл та коледжів України.

Відкриваючи сторінку підручника, ми можемо знайти зміст поняття "окупація", що означає тимчасове захоплення збройними силами однієї держави території іншої держави. На сторінках підручника автор дає факти, які пояснюють та розкривають зміст понять "окупація", "червоний терор", "тоталітарний режим". Ці терміни використовуються і в матеріалах експозицій "Народна війна". Думаємо, що саме ці терміни викликали таку агресію зі сторони комуністів, які відвідали навчальний заклад під час виставки-експозиції.

Треба глибоко знати суспільно-політичні процеси такого складного періоду 20–30 рр. XX ст. – отже цей період можна вважати фундаментом у державотворних процесах нашої України. А як же без знання фундаменту можна побудувати державу?

Для того, щоб судити про ці процеси, треба добре вивчити історичні факти, події, знати документи і мати доступ до архівних матеріалів, які розкривають перед нами незвідані сторінки багатостраждальної історії нашої держави – України. Думки і погляди на ці історичні процеси та події можуть бути кардинально протилежними залежно від суб'єктивності суджень кожного із нас. Що ж допоможе порозумітися? Глибина знань цих процесів, толерантність, уміння вислухати опонента і коли це потрібно обстояти свою думку. А що ж побачили ми?

Виставка-експозиція "Народна війна" та засідання круглого столу, які планувалися в коледжі, не були таємницею. Будь-хто, студенти і викладачі, всі охочі могли ознайомитися з матеріалами виставки та мали можливість висловити свою думку, посперечатися з опонентом, доводячи свої погляди на події становлення української державності 1917–1920 років та періоду непу. Цим правом могли скористатися і комуністи Приморської районної організації Комуністичної партії. Це було б цивілізовано, по-людськи, адже ми живемо в демократичній державі, де кожен має право на власну громадську позицію.

А яку ж позицію зайняли комуністи В.І.Замулінський, В.О.Михайлов, О.Морозов, А.Морозов, С.Тиховод та ті кілька осіб, які були з ними? Прийшовши до коледжу, в кабінеті директора в грубій формі ображали присутніх організаторів виставки, дирекцію та викладачів суспільних дисциплін, називаючи їх фашистами, вимагаючи розібрати експозицію, а Олександр Морозов, Антон Морозов та Сергій Тиховод зруйнували музейну експозицію "Народна війна", розірвали планшети та вкрали їх.

Вважаємо, що дії представників Приморської районної організації Комуністичної партії недопустимі, бо в демократичній державі, де існує багатопартійність, не може одна партія насаджувати свої суб'єктивні погляди на суспільно-політичні процеси, які відбувались і відбуваються в нашій державі та вмішуватися в навчально-виховний процес навчального закладу. Вважаємо їх поведінку неадекватною, нетолерантною та, врешті-решт, елементарною невихованістю.

Рекомендуємо комуністам вивчити і історію України хоч би за 10–11 клас, враховуючи нові архівні та історичні документи і зрозуміти, що комуністичні погляди на радянську історію України (хочемо ми того, чи ні) відійшли у минуле. Адже ми живемо в демократичній самостійній багатопартійній правовій державі – то й мислити повинні по-новому.

Який же урок для молоді дали ви, товариші комуністи? Єдності? Злагоди? Толерантності? Взаєморозуміння? Вихованості? Нехай на вашій совісті залишаються слова "фашисти", "ви розповсюджуєте націоналізм в місті", кинуті на адресу організаторів виставки, дирекції та викладачів суспільних дисциплін нашого навчального закладу.

Товариші комуністи, які ввірвалися непрошеними в стіни нашого коледжу, образили весь колектив навчального закладу. Знайте, ми не фашисти, не націоналісти! Ми ті, хто в складних умовах нашого сьогодення глибоко переконані у необхідності виховання студентської молоді справжніми патріотами рідної України, які повинні добре знати і розуміти історичне минуле та враховувати його помилки, з тим, щоб вони більше ніколи не повторювалися у процесі державотворення України. Ми хочемо, щоб молодь засвоїла святу істину: всі ми повинні так жити, творити, працювати, щоб здійснились наші найвищі мрії і найкращі сподівання. А ми, педагогічний колектив, мріємо, щоб наша Україна посіла гідне місце серед найрозвиненіших країн Європи, а наші вихованці були справжніми громадянами вільної України.

Дирекція, викладачі суспільних дисциплін ВСП "Ногайський коледж ТДАТУ" (Приморская степь, №47)

Помилка? Виділіть мишкою і настисніть Ctrl+Enter

Система Orphus

Розсекречена
site_index_banner
С
  • екскурсії по музейних експозиціях “Меморіалу”;
  • перегляд відеоматеріалів з історії репресій в Україні, історії України, художніх тематичних фільмів тощо;
  • виїздні виставки “Забуттю не підлягає...” (плакатний варіант, за домовленістю);
  • виїздні екскурсії до Биківнянських поховань під Києвом (місце масових розстрілів 1937-1941 років)
  • копіювання електронних відео- і аудіоматеріалів за домовленістю.

Перегляд експозицій, екскурсії та демонстрація фільмів БЕЗКОШТОВНІ